skip to Main Content

Viktig information om Covid-19

Mellbygård följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss kontinuerligt uppdaterade om händelseutvecklingen.

Avrådan från besök

För att skydda våra brukare mot smitta har vi beslutat om att från den 16 mars 2020 avråder vi från besök till vår verksamhet. Detta på grund av det rådande smittläget och att många av våra brukare tillhör riskgrupperna.

Vi förstår att för anhörigas del är detta svårt men vi gör allt vi kan för att underlätta. Detta kan vara genom att hjälpa till med telefonsamtal, Facetime, Skype m.m. Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller behöver hjälp med att komma i kontakt med er närstående.

Undantag kan göras i angelägna fall efter bedömning av verksamhetschef och endast om besökaren är frisk.

Möten och läkarbesök

Genomförs under tiden för social distansering i digitalt forum i så stor utsträckning som möjligt. Läkarbesök som bedöms som icke akuta skjuts upp om det går för att avlasta sjukvården och minska risken för att föra med sig smitta tillbaka till Mellbygård.

På Mellbygård

Etablerade rutiner finns för basal hygien och dessa har utökats för att minimera risken för smittspridning. Det finns även utarbetade handlingsplaner hur vi skall agera vid misstänkt eller konstaterad smitta hos brukare eller medarbetare. Vi uppdaterar, informerar och utbildar våra medarbetare kontinuerligt. Skyddsutrustning finns.

Medarbetare som känner minsta tecken på sjukdom stannar hemma och återkommer inte till jobbet förrän efter 48 timmars symtomfrihet.

Mellbygård följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss kontinuerligt uppdaterade om händelseutvecklingen.

Avrådan från besök

För att skydda våra brukare mot smitta har vi beslutat om att från den 16 mars 2020 avråder vi från besök till vår verksamhet. Detta på grund av det rådande smittläget och att många av våra brukare tillhör riskgrupperna.

Vi förstår att för anhörigas del är detta svårt men vi gör allt vi kan för att underlätta. Detta kan vara genom att hjälpa till med telefonsamtal, Facetime, Skype m.m. Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller behöver hjälp med att komma i kontakt med er närstående.

Undantag kan göras i angelägna fall efter bedömning av verksamhetschef och endast om besökaren är frisk.

Möten och läkarbesök

Genomförs under tiden för social distansering i digitalt forum i så stor utsträckning som möjligt. Läkarbesök som bedöms som icke akuta skjuts upp om det går för att avlasta sjukvården och minska risken för att föra med sig smitta tillbaka till Mellbygård.

På Mellbygård

Etablerade rutiner finns för basal hygien och dessa har utökats för att minimera risken för smittspridning. Det finns även utarbetade handlingsplaner hur vi skall agera vid misstänkt eller konstaterad smitta hos brukare eller medarbetare. Vi uppdaterar, informerar och utbildar våra medarbetare kontinuerligt. Skyddsutrustning finns.

Medarbetare som känner minsta tecken på sjukdom stannar hemma och återkommer inte till jobbet förrän efter 48 timmars symtomfrihet.

Mellbygård följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss kontinuerligt uppdaterade om händelseutvecklingen.

Avrådan från besök

För att skydda våra brukare mot smitta har vi beslutat om att från den 16 mars 2020 avråder vi från besök till vår verksamhet. Detta på grund av det rådande smittläget och att många av våra brukare tillhör riskgrupperna.

Vi förstår att för anhörigas del är detta svårt men vi gör allt vi kan för att underlätta. Detta kan vara genom att hjälpa till med telefonsamtal, Facetime, Skype m.m. Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller behöver hjälp med att komma i kontakt med er närstående.

Undantag kan göras i angelägna fall efter bedömning av verksamhetschef och endast om besökaren är frisk.

Möten och läkarbesök

Genomförs under tiden för social distansering i digitalt forum i så stor utsträckning som möjligt. Läkarbesök som bedöms som icke akuta skjuts upp om det går för att avlasta sjukvården och minska risken för att föra med sig smitta tillbaka till Mellbygård.

På Mellbygård

Etablerade rutiner finns för basal hygien och dessa har utökats för att minimera risken för smittspridning. Det finns även utarbetade handlingsplaner hur vi skall agera vid misstänkt eller konstaterad smitta hos brukare eller medarbetare. Vi uppdaterar, informerar och utbildar våra medarbetare kontinuerligt. Skyddsutrustning finns.

Medarbetare som känner minsta tecken på sjukdom stannar hemma och återkommer inte till jobbet förrän efter 48 timmars symtomfrihet.

Back To Top