skip to Main Content

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 – ett starkt bevis på Mellbygårds kvalitet och seriositet

Kvalitet

På Mellbygård arbetar vi sedan flera år systematiskt och målmedvetet med kundorienterad verksamhetsutveckling. Metoder och arbetssätt finns beskrivna i vårt ledningssystem med beskrivningar och riktlinjer för hela genomförandeprocessen.

Ledningssystem enligt ISO 9001

Certifieringen är bevis för vår verksamhets kvalitet och seriositet. Med utvärdering, analys och informationsåterföring av verksamhetens olika delar, tydliga processer, tydlig ansvarfördelning, bestämda rutiner, kompetensutveckling och logiska samband mellan olika funktioner, säkerställer vi att Mellbygård har en rationell och väl fungerande organisation där alla arbetar mot samma mål.

Kvalitet och miljöarbete på Mellbygard

Back To Top